XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Biverkningar av RAI månader efter behandling


Läkare kan använda RAI, eller radioaktivt jod terapi, för att behandla patienter med sköldkörtelcancer. Radioaktivt jod förstör en patients sköldkörteln att döda alla cancerceller i sköldkörteln. Denna behandling kan ha några långsiktiga effekter.

manlig fertilitet

Enligt American Cancer Society, kan manliga patienter som fått radioaktivt jod terapi utveckla lägre spermieantal och behandlingen orsakar sällan infertilitet.

Menstruation

Kvinnor kan uppleva oregelbundna menstruationer för upp till ett år efter RAI och behandlingen kan ha andra effekter på äggstockarna.

Graviditet

Läkare kan rekommendera att kvinnor inte blir gravid tills sex till tolv månader efter radioaktivt jod terapi på grund av potentiella komplikationer i det kvinnliga reproduktionssystemet.

Leukemi

Patienter kan ha en något högre risk att utveckla leukemi efter att ha genomgått radioaktivt jod terapi.

Short-Term biverkningar

Radioaktivt jod terapi patienter kan uppleva kortsiktiga effekter såsom hals ömhet, magbesvär eller muntorrhet. Tender spottkörtlar och förändringar i smaks kan uppstå efter denna typ av behandling.