XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Faktorer som påverkar konsumentköplagen


Konsumentköplagen, eller inköpsbeteende, är en beslutsprocess av konsumenten att köpa en viss produkt eller tjänst. En konsument kommer att söka efter, välja och köpa en produkt eller tjänst för användning och bortskaffande bygger på personliga önskemål och behov. Olika faktorer påverkar inköpsvanor, inklusive personliga, sociala, psykologiska och kulturella faktorer. Företag och forskare studerar konsumentbeteende att få en bättre förståelse om de faktorer som påverkar konsumentinköpsbeslut.

personliga faktorer

Personliga faktorer som påverkar konsumenternas inköp inkluderar konsumentens ålder, yrke, ekonomisk status, livsstil, personlighet och självuppfattning. Ålder bestämmer förändrade inköps val under en livstid. Till exempel, personliga smak i kläder, mat, möbler och rekreation förändring under åren och forma köpvanor av konsumenten. Yrke och ekonomisk status avgöra var en person butiker och vilka typer av produkter som hon väljer. Livsstil är en annan faktor som avgör vilka typer av produkter som köps. Personlighet och självuppfattning är unika för individen som visas i personens köpa beteendemönster.

sociala faktorer

Sociala faktorer som påverkar konsumentköplagen inkluderar familj, kamrater, roller och status. Familjemedlemmar som make, barn och föräldrar kan utöva stort inflytande på konsumentens köpbeteende. Grupptrycket är också en stark faktor som avgör konsumentens köpval. Alla tillhör en grupp av något slag, från vänner till grannar och arbetskamrater. I stället för att få lämnas ut, människor köper produkter som gör dem passar in. En persons roll i livet, till exempel som en chef och den status som kommer med läget, fastställa vissa inköpsval.

psykologiska faktorer

Psykologiska faktorer som påverkar konsumentköplagen inkluderar faktorer såsom perception, motivation, inlärning, övertygelser och attityder. Perception är den process genom vilken människor väljer och tolka information för att bilda inköpsbeslut. Motivation är den enhet som driver en person att söka tillfredsställelse genom förvärv av en produkt. Lärande hänvisar till de förändringar som sker i en konsumentens inköp val, till följd av erfarenhet. Övertygelser är beskrivande tankar en person har om en produkt, och attityder är personens känslor och tendenser till en produkt.

kulturella faktorer

Kulturella faktorer som påverkar konsumentens inköp omfattar grundläggande värderingar, beteenden och ideal. Kultur är den mest grundläggande orsaken till individens önskemål och specifika beteenden för att tillfredsställa dessa behov. Influens inköp varierar från land till land. I huvudkulturen är subkulturer och samhällsklasser. Subkulturer består av grupper som delar värdesystem som bygger på gemensamma livssituationer, till exempel nationaliteter, religioner, geografiska områden. I subkultur är en form av social struktur eller samhällsklass. Dessa klasser delar liknande intressen och beteenden som avgör inköpsvanor. Den underliggande principen är överensstämmelse med social klass och kultur.