XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Farliga låga blodsockernivåer


Lågt blodsocker, eller hypoglykemi, definieras som något under 70 i ett blodsockertest. Normala värden är i intervallet 70 till 120. Lågt blodsocker är ett vanligt problem för personer som tar insulin eller andra mediciner för diabetes. Det är lätt lösas om behandlas snabbt, men kan vara farlig om blodsockret sjunker till under 40.

orsaker

Lågt blodsocker uppträder vanligen att en person tar för mycket diabetesmedicin, hoppar eller fördröjer en måltid eller bedriver mer fysisk aktivitet än väntat.

initiala symptom

De flesta episoder av lågt blodsocker är milda, med de mest typiska symtom som känner skakig, yr eller något illamående; med darrningar i; svettas; och har hjärtklappning.

allvarliga symptom

Låga blodsockernivåer kan orsaka förvirring, antagonistiska beteende, svimning eller beslag. Någon av dessa kan uppstå när blodsockret sjunker under 40.

Varning

Allvarlig hypoglykemi är sällan direkt dödlig, men det skapar en stor potential för olyckor under körning eller från att falla. Dessutom kan kramper orsaka hjärnskador.

överväganden

Någon som tar insulin eller andra diabetes läkemedel bör alltid ha en blodsockermätare tillgängliga och bära kolhydrater livsmedel tillsammans för att motverka låga blodsocker symptom.