XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Fördelar och nackdelar med uppladdningsbara batterier jämfört med vanliga batterier


Många bärbara elektroniska enheter, till exempel smartphones, bärbara datorer och MP3-spelare, använd endast uppladdningsbara batterier. Vissa enheter, inklusive digitalkameror, väckarklockor och vissa leksaker, kan använda antingen laddningsbara batterier eller traditionella. Konsumenterna kan besluta om att inte använda uppladdningsbara batterier genom att jämföra deras fördelar och nackdelar med de vanliga batterier.

Kosta

Många konsumenter anser kostnad först när beslut fattas om vilken typ av batteri för att köpa. Laddningsbara batterier har oftast högre inköpspriser än engångständare, Detta tar inte hänsyn till kostnaden för laddare, och de som garanterar att förlänga batteritiden kommer att kosta mer. Kostnaden för el för att ladda batterierna är vanligtvis försumbar. Först engångsbatterier tycks vara billigare. Men omhändertagna-för laddningsbara batterier kan pågå under lång tid - och med år. Med tiden de uppladdningsbara batterierna hamnar är mycket billigare än engångsmaterial.

effektivitet

Både laddningsbara och engångsbatterier är mycket effektiva i början. Laddningsbara batterier förlorar ofta sin förmåga att hålla en laddning över tid, vilket ger engångsbatterier en klar fördel i konsekvent tillförlitlighet och styrka. Nyare typer av laddningsbara batterier är utformade för att minimera denna sänkt effektivitet över tiden.

Miljöpåverkan

Laddningsbara batterier producerar betydligt mindre avfall än sina disponibla motsvarigheter, både i förpackningar och i själva produkten. Dessutom, laddningsbara batterier släpper uppskattningsvis 12 gånger mindre giftigt avfall än engångsmaterial, har mindre påverkan på nedbrytande ozonhalterna och använda färre ändliga naturresurser.

bekvämlighet

Väntar på laddningsbara batterier för att ladda helt innan de kan återanvändas kan vara en olägenhet. Med lite planering - eller genom att köpa tillräckligt batterier har en rotation av laddningsbara batterier - kan denna olägenhet elimineras. Laddningsbara batterier är också praktiskt eftersom de redan i ditt hus; Du behöver inte lämna huset för att köpa mer om du kör oväntat. Potentialen för att få slut på engångsbatterier kan också elimineras med framförhållning.

farorna

Laddningsbara batterier är mindre giftiga än engångsmaterial, som erbjuder en begränsad fördel; dock fortfarande innehålla de några giftiga ämnen, så att konsumenterna fortfarande ska hantera dem med omsorg. Varken engångsbatterier eller laddningsbara batterier ska kasseras med de vanliga soporna. Laddningsbara batterier är mer benägna att explodera eller starta bränder än engångsbatterier, särskilt om de introduceras till farliga förhållanden, såsom extrema temperaturer, felaktiga anslutningar eller gnistor. Konsumenterna måste ta extra noga med att använda uppladdningsbara batterier på ett ansvarsfullt sätt.