XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Fotogen: fördelar och nackdelar


Fotogen är en flytande fossilt bränsle som en gång var den mest använda typen av bränsle för belysning före införandet av elektricitet. Den används fortfarande i delar av världen som ibland lider brist på el. Tillverkad av förfining av råolja, är det också känt som paraffin och brännbara olja. Bränslet har sina fördelar, inklusive kostnad och relativ säkerhet.

Miljöfrågor

En fördel med fotogen är dess säkerhet. Det är ett bränsle som ger mindre rök i sin paraffin formulär - därför det anses mer miljövänliga än kol och ved. Trots detta, det avger några giftiga gaser - dessa inkluderar kvävedioxid, svaveldioxid och kolmonoxid. Alla tre av dessa kan orsaka skador på kroppen om andats in. På grund av denna nackdel är fotogen bäst utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Lagring

Fotogen är ett icke-korrosivt bränsle, säker att lagra under en lång tid. På grund av denna säkerhet, det finns alternativ för lagringsbehållare. Från metall oljefat till starka plastflaskor, kan dessa behållare hålla fotogen säkert. Men väljer metallbehållare kan det motstå rost.

Livslängd

En annan fördel med fotogen är dess lång hållbarhetstid. Beroende på vilken typ av behållare i vilken den är lagrad, kan fotogen hållas i lagring under ett år (i plastbehållare) till 10 år (i metallbehållare i regntät förhållanden). Villkor har en stor effekt på dess hållbarhetstid. För bästa resultat, lagra fotogen under kontrollerade förhållanden bort från regn och solljus.

Användning i olika länder

Fotogen är lätt att antända. Allt som krävs är en tändsticka. Detta är särskilt användbart i länder som inte har tillförlitliga källor för elektricitet och är benägna att strömavbrott. Eftersom fotogendrivna enheter som lampor kan arbeta självständigt, de ger en värdefull källa till ljus och värme när andra källor inte är tillgängliga.