XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Funktionen för Avaya IPSI Card


Avaya Internetprotokollet (IP) servergränssnittskortet är en elektrisk komponent som används för att styra kommunikationen mellan en Avaya G650 media gateway och en tjänstport. Avaya Internet Protocol servergränssnitt (IPSI) kortet kommunicerar med kommandot 10/100 BaseT interface.

Fungera

Avaya Ipsi kort överför nätverksstyrsignaler direkt mellan en huvudserver och en port via ett lokalt nätverk (LAN) eller trådlöst nätverk (WAN). Avaya IPSI kortet styr direkt nätverksportarna.

Användning

Avaya IPSI kortet är utformad för användning med Avaya G650 medianätporten. Korten är lagrade i ton- klock slitsen i G650 medianätporten. Ipsi kort kan ansluta till servern och binda till en bärbar dator via en nättjänst sport. Kortet kan användas för PN klockgenererings och synkronisering, PN tonen generation, PN ston, global samtals klassificering, internationella protokoll, och bearbetning av produkten serienummer för licensfilen aktivering.

Underhåll

Avaya IPSI kortet kan ge miljö underhåll för Avaya G650 media gateway. Miljö funktioner som utförs av kortet är: strömförsörjning, skåp och ring generator underhåll, extern enhet larmdetektering, akuta överföringskontroll och kundgenererade enhetskontroll.