XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hemlagad anka repellent


I ett litet antal, ankor är ofarliga och roliga att titta på. Tyvärr kommer ett stort antal änder och gäss förorena sjöar, dammar och deras omgivning med oattraktiva och ohälsosamma spillning. Om ankor blir ett problem i ditt område, det finns flera naturliga sätt att stöta bort dem utan att skada dem eller störande av ordningen.

Instruktioner

1 Skär långa remsor eller flaggor av ljusa tyger. Binda dem till trädgrenar varhelst ankor är ett problem, eller inrätta ett klädstreck och hänga tyg från det. Se till att tyget blåser fritt i vinden - denna rörelse, i kombination med de ljusa färgerna i tyget, kommer att skrämma bort ankor och gäss.

2 Låt gräs, speciellt gräs längs stränder, växa till minst 10 till 14 inches. Detta kommer att störa ankor "siktlinje och kommer att avskräcka dem från att använda området.

3 Bygg upp en 18- till 24-tums vertikal bank vid kanten av dina dammar och sjöar, med hjälp av en spade. Ankor kommer att undvika att bada i vattenförekomster om de inte lätt kan klättra in och ut.

4 Gå din hund eller låta din hund springa runt områden där änder är ett problem. Frigående, skällande hundar är särskilt skrämmande för ankor.