XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur att återställa mitt chiming klocka


Ett klingande klocka är en klangfull och gammaldags sätt att visa tiden i ditt hem. Chiming klockor finns i alla former och storlekar och de i allmänhet signalerar varje timme med en klang, ding eller klocka. Vissa klingande klockor även spela några takter av en låt eller enkel melodi. Om chiming klockan inte avger korrekt antal falsarna med en given timme, är det dags att återställa klockan. Återställning klockan kommer att ta en minut och åtgärda problemet helt.

Instruktioner

1 Placera ett pekfinger försiktigt på minutvisaren och tryck den lätt över till nummer 12. Din klocka kommer nu naturligtvis avger en serie av klockspel. Räkna hur många klockspel den avger och komma ihåg detta nummer.

2 Flytta timvisaren mycket försiktigt till detta nummer på urtavlan. Till exempel, om du hör fem bongar, måste du flytta timvisaren till nummer fem på klockan.

3 Tryck minutvisaren dygnet runt tills klockan visar den faktiska tiden. Klockan bong med jämna mellanrum när du gör detta och det är bra. Till exempel, om det är 03:53, flytta minutvisaren tills du kommer till den exakta tidpunkten.

4 Meddelande till dig själv nästa gång klockan skulle slå och uppmärksamma när den stunden kommer. Klockan slår rätt timme nu.