XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur att avvärja en räv med växter eller örter


Rävar kan vara till nytta för att minska gnagare populationer, och försköna landskapet. Trots detta, rävar ofta oönskade i varv eftersom de kan ibland livnär sig på kycklingar och andra små husdjur eller tugga på kablar och växter. Du kan stöta bort rovdjur ofarligt och naturligt med kryddiga växter och sprayer som rävar hitta obehagliga.

Instruktioner

Border your garden and yard with hot pepper, garlic and yellow onion plants. En kant runt trädgård och gård med peppar, vitlök och gul lök växter.

Make a spicy spray: chop up a hot pepper with a head of garlic or an onion and boil the vegetables in 2 qt. 2 Gör en kryddig spray: hugga upp en spansk peppar med ett huvud av vitlök eller lök och koka grönsakerna i 2 qt. av vatten. Blanda blandningen och stam fasta ämnen genom en sil. Spraya blandningen på trädgårdsväxter, kablar och annat som du vill skydda. Den spicier peppar du använder, desto mer obehagliga din sprut vara.

Respray your yard twice a week and after heavy rainfalls. 3 omlackering din gård två gånger i veckan och efter kraftiga regn.