XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur att rensa en hals


Att ha en hals som känns som om dess igensatt med slem kan vara ganska irriterande, och kan också hämma din förmåga att tala eller sjunga klart. Känslan av halsen täpps vanligtvis sker från dränerings bihålor, som kan stimuleras av en virus eller allergier. Du kan hjälpa till att rensa halsen av överflödigt slem, men du måste göra det försiktigt för att undvika försvårande och möjligen även skada stämbanden.

Instruktioner

Drink at least eight 236ml. 1 Drick minst åtta 236ml. glas vatten varje dag. Du kan behöva ännu mer om du svettas eller sjuka. Regelbunden vattenintag hjälper till att förhindra ansamling av slem och håller stämbanden fuktig.

Add the juice of 1/2 of a lemon to 1 cup of water. 2 Tillsätt saften av 1/2 av en citron till en kopp vatten. Sip vattnet ca 30 minuter tills du dricker allt.

Avoid dairy products when you know you will be speaking quite a bit or singing. 3 Undvik mejeriprodukter när du vet att du kommer att tala ganska lite eller sjunga. Mejeriprodukter stimulerar ofta bihålorna, vilket kan resultera i en irriterad hals.

Cough in a whispered voice rather than the traditional type of throat clearing with loud and aggressive sounds. 4 Hosta i en viskade röst snarare än den traditionella typen av halsen clearing med höga och aggressiva ljud. hosta försiktigt några gånger på den mest för att undvika irritation i halsen och stämbanden.