XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur kan man förhindra Acrobat Reader öppnas PDF hyperlänkar


Adobe Acrobat Reader är en stationär program som visar PDF, eller Portable Document Format, filer. Acrobat Reader kan visa PDF-filer i en webbläsare med hjälp av sin plug-in eller i dess datorprogram. Eftersom PDF-filer är ofta erhållas från opålitliga källor via Internet, frågar Acrobat Reader användaren innan du öppnar hyperlänkar till webbadresser i PDF-dokument. Om du aldrig vill bli tillfrågad och inte vill öppna hyperlänkar i PDF-dokument, kan du stänga av denna funktion helt.

Instruktioner

Open Adobe Acrobat Reader by clicking "Start," "All Programs" and "Adobe Reader." 1 Öppna Adobe Acrobat Reader genom att klicka på "Start", "Alla program" och "Adobe Reader".

Click "Edit" and "Preferences." 2 Klicka på "Redigera" och "Inställningar".

Click "Trust Manager" under "Categories" at the left side of the Preferences window. 3 Klicka på "Pålitlighetshanteraren" under "Kategorier" på vänster sida i fönstret Inställningar.

Click "Change Settings" under "Internet Access For PDF Files Outside the Web Browser." 4 Klicka på "Ändra inställningar" under "Internet för PDF-filer utanför webbläsaren."

Click "Block All Websites" at the top of the Manage Internet Access window. 5 Klicka på "Blockera alla webbplatser" längst upp på Hantera internet fönster.

Click "OK" twice. 6 Klicka på "OK" två gånger.