XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur man beräknar en hög med grus


Att veta hur man beräknar mängden material i en hög med grus är en användbar färdighet som kan vara till hjälp vid planering och installation av landskaps eller byggprojekt. Även matematiska beräkningar kan verka skrämmande för vissa människor, bestämning av volymen av en hög med grus kan göras snabbt med hjälp av mätningar av stapeln och en miniräknare för att bestämma kubikfot. De kubikfot kan sedan omvandlas till kubikmeter, vilket är enheten vanligen hänvisas till när grus.

Instruktioner

1 Använd skyffel för att jämna högen av grus så det är i allmänhet fyrkantig upptill och på sidorna.

2 Använd ett måttband för att mäta längd, bredd och höjd av högen.

3 Bestäm kubikfot representerade av högen, att multiplicera värdet på längden med värdet av bredden och multiplicera detta belopp med värdet av höjden. Till exempel, om längden på högen är 10 fot bredden 5 fot och höjd 4 fötter, multiplicera 10 gånger 5 för att nå 50 och multiplicera 50 gånger 4 att nå totalt 200 kubikfot.

4 Multiplicera kubikfot totalt med 0,037 för att omvandla till kubikmeter.