XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur man beräknar höjden för en tappad objekt med Acceleration


För varje objekt med lågt luftmotstånd, är tyngdaccelerationen nära jordytan samma - 9,81 meter per sekund i kvadrat. Om du vet hur lång tid det tar ett föremål att falla, kan du använda acceleration för att räkna ut sin starthöjd genom att arbeta bakåt. Timing hösten ett objekt med ett objekt sedan uppskatta dess höjd med ett stoppur är ett sätt att öva.

Instruktioner

1 Skriv ner följande ekvation: slutlig höjd = ursprunglig höjd - 4,9 t ^ 2, där t är tiden i sekunder det tog för objektet att nå marken.

2 Ordna denna ekvation att lösa för inledande höjd genom att tillsätta 4,9 t ^ 2 på båda sidor. Detta kommer att ge dig följande: initial height = slutlängd + 4,9 t ^ 2

3 Ersätt "slutlängd" med 0, eftersom den slutliga höjden av objektet är dess höjd när den träffar marken. Ekvationen följande lydelse: initial height = 4,9 t ^ 2

4 Ersätt lång tid det tog föremålet i kontakt med marken för t, koppla siffrorna i din miniräknare och skriva ner svaret. Till exempel: Om t = 10 sekunder, 10 ^ 2 = 100, så initiala höjd = 4,9 x 100 = 490 meter.