XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur man beräknar spridningsmängden i asfaltbeläggnings


Korrekt beräkning av mängden material som krävs för att slutföra projektet är avgörande för en framgångsrik asfaltbeläggning uppdrag. På ett beläggningsprojekt är asfaltmaterialet förs till projektplatsen mätt i ton. Man kan beräkna mängden av asfalt som behövs för att bereda ett område genom att veta tjockleken på asfaltskiktet som kommer att placeras och densiteten hos stenbeläggningsmaterialet.

Instruktioner

1 Beräkna ytarean som skall beläggas. För ett exempel, säger en parkeringsplats som är 100 fot vid 50 fot i storlek kräver beläggning. Ytan är 100 x 50 = 5000 kvadratfot. Det finns 9 kvadratfot i en yard, så projektområdet i kvadrat varv är 5000/9 = ca 556 kvadratmeters.

2 Bekräfta tjockleken på asfalten ska placeras. I vårt exempel, säger 3 inches av asfalt tjocklek krävs.

3 Bestäm densiteten för beläggningsmaterialet. Ett typiskt värde för att uppskatta asfaltbeläggning är 49,9 kg per kvadratyard per tum.

4 Beräkna erforderlig mängd material för beläggningsprojekt. I vårt exempel, skulle bana ett område på 556 kvadratmeters med 3 inches av asfalt kräver: 556 x 3 x 110 = 83.225 pund av asfalt. Vid 907 pund per ton, är cirka 92 ton asfalt som krävs för denna bana projekt.