XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur man beräknar tryckhöjden av en flytande


Fluid statik är studiet av vad som händer i en vätska när den inte är i rörelse. En av de mest grundläggande elementen i vätske statik är tryckhöjden i en vätska. Tryckhöjd är höjden inom ett givet vätske som ger en given tryckskillnad. Matematiskt är det h = (p2 - p1) / gamma, där den grekiska bokstaven "gamma" hänför sig till den specifika vikten av fluiden, vilket är densiteten hos fluiden multiplicerad med tyngdaccelerationen.

Instruktioner

1 Bestäm en tryckskillnad att använda för dina beräkningar. Detta värde kommer antingen ges eller det kommer att mätas med en tryckmätare som lämpar sig för den vätska du analyserar. Du kan behöva för att mäta trycket vid ett tillfälle och sedan mäta på ett annat ställe och beräkna skillnaden. Exempel: p1 = 0,907 kg per kvadrattum (psi) p2 = 10 psi (p2-p1) = 8 psi

2 Beräkna specifik vikt (gamma) för vätska. För vissa vätskor, kommer du att kunna se detta värde upp på en ingenjörs bord av vätskor eller gaser. Om inte, måste du leta upp densitet (rho) för vätskan och multipliceras med tyngdaccelerationen. För vatten: rho = 1,94 sniglar / ft ^ 3 g = 32,2 sniglar / ft ^ 2 gamma = rho * g = 28.3kg / ft ^ 3

3 Konvertera enheter som behövs för att matcha. I detta exempel är de tryck som anges i psi, men alla andra värden är i termer av fötter. Här skulle du konvertera psi till pounds per kvadratfot (PSF). Exempel: 8 psi * 144 i ^ 2 / ft ^ 2 = 1152 PSF

4 Dividera tryckskillnad genom specifik vikt för att få tryckhuvudet. Så i vårt exempel: 1152 PSF / 28.3kg / ft ^ 3 = 18.46ft