XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur man byter en karaktär med motsvarande ASCII kod


Datorer kan inte i sig förstå samma tecken och symboler som människor. Istället datorer kan bara arbeta med siffror. ASCII står för American Standard Code for Information Interchange. Det är en uppsättning regler som styr omvandlingen mellan karaktärerna vi förstår och koden att datorer kan läsa. Det finns 127 tecken i standardtabell och 255 tecken i den utökade tabellen.

Instruktioner

1 Navigera till ASCII tabellen. Leta upp tecken i tabellen. Välja den önskade versionen av ASCII-kod. Versionerna är decimal, hexadecimal och oktal. Till exempel, slå upp tecknet "a" i tabellen. Decimal omvandlingen är 97, det hexadecimala omvandlingen är 61, och det oktala konverteringen är 141. Om söker upp tecknet "z" decimal omvandlingen är 122, det hexadecimala omvandlingen är 7A, och oktala konverteringen är 172.

2 Kod en omvandlare i en HTML-sida. Lägg till följande text i HTML-koden: "<? Php ord (" a ")?>." Den resulterande utsignalen blir 97. Ersätt "a" med någon annan karaktär för att ta emot det karaktärens ASCII-utgång.

3 Navigera till ASCII online-omvandlare. Skriv ett tecken i "Input ett tecken:" låda. Tryck på "Display". De decimal, hexadecimal och binär omvandlingar visas. Till exempel, om "en" matas in, 97 är "ASCII Decimal Output" 61 är "ASCII Hex Output" och "0110 0001" är "ASCII Digital utgång."