XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur man byter en Starter på en 1995 Volvo 850 Wagon


En starter, liksom många av komponenterna på en förbränningsmotor, slits ut vid användning. Om du kör en äldre fordon, såsom en 1995 Volvo 850 vagn, då är chansen att du kan behöva byta ut start snart. Starter uppgift är att få ett ryck av el från batteriet och förvandla det till mekanisk energi som förvandlar svänghjulet, inställning av vevaxeln och kolvar i rörelse, vilket leder till förbränning som effektivt starta motorn. Den goda nyheten är att ersätta starter på en Volvo 850 1995, som på bara om någon typ av bil, är en relativt enkel reparationsarbete som kräver bara ett par timmar och en liten mekanisk know-how.

Instruktioner

Disconnect the negative battery cable from the battery. 1 Koppla bort den negativa batterikabeln från batteriet.

Disconnect the 1995 Volvo 850's air intake ductwork by removing the clips and snapping the ductwork out of position. 2 Koppla bort 1995 Volvo 850 luftintag kanalsystem genom att ta bort klippen och knäppa kanalsystemet ur position. Skruva av motorns kylfläkt svepning, som hålls på plats av fyra skruvar längs den övre sidan av kylaren. Också lossa den elektriska flik som ansluter fläkten med motorns elektriska sele. Att göra detta kommer att avslöja starter och ger dig utrymme att arbeta. Om du är osäker på hur start ser ut, är det i form av två cylindriska stycken sammankopplade, med en bit märkbart större i storlek.

Unbolt the two screws that attach the starter to the engine block, using the socket wrench. 3 Unbolt de två skruvarna som håller fast starter att motorblocket med hjälp av hylsnyckel. Placera skruvarna på en plats där du inte kommer tappa bort dem. Lossa den elektriska anslutningen från motorn till start för hand. Det finns en skruv i slutet av start motsatt de längre bultarna att du först avlägsnade; unbolt denna skruv för att avlägsna starter från monteringsfästet.

Put your new starter in the same position the old one was. 4 Sätt ditt nya starter i samma position den gamla var. Skruva in fästskruv först, sedan de två skruvarna på framsidan av start. Sedan tillbaka den elektriska anslutningen.

Reconnect the negative battery cable and start your Volvo. 5 Anslut den negativa batterikabeln och starta din Volvo. Inte lägga alla de bitar som du tog bort ihop igen. Detta är så att du kan testa nya starter att se till att du har anpassat det ordentligt med svänghjulet och Volvo startar rätt. Om den startar, anslut alla övriga delar som du tog bort i föregående steg.