XXXXX.com  Home
importcarsite.com  HuvudsidaDet finns ett antal gratis online resurser för att hjälpa dig att utforma en lack för din bil. Färg hjul och grafisk design verktyg som Pantone färgskalor kan användas för att se hur färgerna ser sida vid sida.

Instruktioner

Go to a website like Nascar Paint booth or Create a Ride. 1 Gå till en webbplats som Nascar Paint monter eller skapa en ritt.

Choose a car similar to your own from the available lists. 2 Välj en bil som liknar din egen från de tillgängliga listorna.

Look at the colour wheel or Pantone colour list to choose colours you like. 3 Titta på färghjulet eller Pantone färg listan för att välja färger som du gillar. Se till att kopiera färgnummer om du använder Pantone.

Save a number of copies of different coloured cars from the template you choose from the Nascar website. 4 Spara ett antal kopior av olikfärgade bilar från mallen du väljer från Nascar webbplats. Gör mer än en kopia av varje färg, så att du kan prova olika dekaler om du vill.

Decorate each car differently. 5 dekorera varje bil på olika sätt. Prova ränder, flammor och schackmönster samt enkla mönster. Kom ihåg att spara varje som en separat fil. Använda bilder av andra bilar eller slumpmässiga bilder som du gillar som exempel.

Print out each image. 6 Skriv ut varje bild.

Lay the images out side by side and choose your favourite. 7 Lägg bilderna ut sida vid sida och välj din favorit.