XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur man fäster en kamera rem


En starkt fäst kameraremmen kan betyda skillnaden mellan ett nära samtal eller ett hundra dollar reparation räkningen. Kamera remmar kan vara en av två stilar: slinga eller lås. En slinga bandet är vanligtvis enkla kameror som peka-och-skott. Den har inga extra bitar förutom bandet och kontakter. Lås remmar brukar komma med DSLR eller dyrare kameror. De har i allmänhet en extra bit att remmen kan passa mellan och ett tjockare banddel till hals. Båda stöder tillräckliga mängder av kraft för den specifika kameran de kommer med.

Instruktioner

1 Sätt den tunna änden av remmen mellan kameran och bandet konsolen. Detta kan vara en liten stålstång eller remsa av plast med en spalt mellan den och kameran.

2 Dra den tunna änden av bandet ut från den andra sidan av bandet fästet.

3 Sätt i den andra änden av remmen genom öglan som skapats av den tunna änden av bandet och bandet konsolen.

4 Stäng slingan som skapas genom att dra den andra änden av remmen tätt.

1 Sätt den ena änden av bandet mellan bandfästet och kameran.

2 Dra änden på bandet ut från den andra sidan av bandet fästet.

3 Placera änden av bandet i spännet och justera längden tills den når önskad längd.

4 Dra remmen genom spännet utträde för att göra bandet spola med sig själv och dra sitt grepp.