XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur man gör en bootbar USB Med Diskpart


"Diskpart" är ett partitioneringsverktyg verktyg som finns tillgängligt via kommando Windows linjen. Du använder Diskpart för att skapa partitioner på en disk - inklusive en USB-disk - så operativsystemet kan komma åt enheten och skriva information till den. Partitionera en enhet även tilldelar en enhetsbokstav till USB-enheten. Du kan snabbt skapa USB-partitionen med alla Windows-system kommandorad.

Instruktioner

1 Klicka på Windows "Start" och skriv "cmd" i textrutan. Tryck på "Enter" för att öppna kommandoradsverktyget. Sätt din USB-disk i USB-porten på datorn.

2 Skriv "diskpart" för att starta tjänsten och trycka på "Enter". Skriv "välj disk" och trycka på "Enter". Detta visar alla skivor som finns på datorn, inklusive USB-enheten. Skriv "välj skiva 2" i kommandoraden där "2" är enhetsnumret visas efter "select disk" kommandot.

3 Skriv följande kod i snabb att skapa en partition för USB-disk: create partition primary size = n "storlek" en del av kommandot tilldelar en viss mängd utrymme för partitionen. Ersätt "n" med antalet megabyte som du vill använda för USB-partitionen. Till exempel, om du vill använda en gigabyte, anger "1000." 1000 megabyte är en gigabyte.