XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur man gör flytande sko sträcka


Du kan göra flytande sko sträcka lösning hemma med hjälp av objekt som du kanske redan har i ditt medicinskåp. Läderskor svarar bra på stretching med en flytande sko sträcka lösning. Plast eller trä sko bårar kan också sättas in i skor som har behandlats med lösningen för att hjälpa sträcka materialet i skon.

Instruktioner

Apply a small amount of rubbing alcohol to the inside of the shoe in an inconspicuous area. 1 Applicera en liten mängd tvättsprit på insidan av skon i ett diskret område. Måste alkoholen torka helt och kontrollera ytan av skon för att säkerställa att den alkohol som inte har skadat skon.

Mix equal parts water and alcohol in a bowl. 2 Blanda lika delar vatten och alkohol i en skål. Späda ut alkohol med vatten gör lösningen skonsam för skor.

Pour the shoe stretch solution into a spray bottle or keep it in the bowl. 3 Häll sko sträcka lösningen i en sprayflaska eller hålla den i skålen.

Spray the shoe stretch solution on the inside surface of the shoes where they need to be stretched. 4 Spraya skon stretch lösning på den inre ytan av skorna där de behöver sträckas. Om en sprayflaska är inte tillgänglig, applicera lösningen med användning av en bomullstuss. Lösningen kan användas på specifika områden, till exempel runt hälen, eller den kan appliceras över hela den inre ytan för en över hela sträckan.

Place your foot into the shoe. 5 Sätt foten i skon. Bär skon efter applicering av lösningen tvingar materialet av skon för att sträcka. Bära skor tills lösningen har torkat.

Repeat the process if additional stretching is necessary. 6 Upprepa processen om ytterligare stretching är nödvändigt.