XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur man installerar en ny linje på en ultralätt Shakespeare Trigger Medverkande Reel


Börjar sportfiskare tenderar att använda ultra Shakespeare trigger rösterna rullar mest, eftersom hjulen är lätta att kasta och hämta. Men som alla fiskerullar, är de inte mycket användning för fiske om de är laddade med fiskelina. Även avancerade sportfiskare kan ändra sin linje oftare, kan nybörjare sportfiskare klara med att sätta ny linje på sina rullar en gång om året.

Instruktioner

1 Fäst Shakespeare rullen till en ultralätt fiskespö. Se till att kombinationen passar bekvämt i handen innan du installerar ny rad.

2 Ta en spole av ny lina, ta bort tejpremsa som håller linjen till sked, och ta tag i slutet av linan. Trä linan genom stångstyrningen vid spetsen av fiskespö, och sedan genom var och en av de återstående stångstöden tills linjen är på rullen.

3 Vrid ansiktet på rullen moturs för att ta bort det från kroppen av rullen och att exponera spolen. Placera linje genom styr på framsidan av rullen ansiktet.

4 Loop linjen runt spolen av rullen två gånger, och sedan binda en överhandsknop så linjen är platt och tätt på spolen. Klipp med en sax någon extra rad ovanför knut.

5 Vrid rullen ansikte medurs på rullen för att sätta tillbaka det.

6 Reel linjen på rullen genom att vrida handtaget medsols.

7 Plocka upp saxen och klippa linjen så ca 15 inches av linjen hänger från slutet av fiskespö.