XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur man kör Onyx Poster med Windows XP 64


Viss förvirring kan uppstå över hur man installerar standard 32-bitarsprogram på en 64-bitarsversion av Windows. Däremot kan 64-bitarssystem köra program som är upp till 64 bitar, snarare än bara program som är 64 bitar. Med andra ord, de flesta 32-bitarsprogram (med undantag för vissa antivirusprogram) är kompatibla med 64-bitarssystem. Onyx Poster, en 32-bitars program kan installeras på Windows XP 64.

Instruktioner

Open your Internet browser. 1 Öppna webbläsaren.

Navigate to the Onyx PosterShop website. 2 Gå till Onyx Poster webbplats.

Click on the "Products" icon. 3 Klicka på ikonen "produkter".

Select "VersionX10" from the "Which product do you want to download?" 4 Välj "VersionX10" från "Vilken produkt vill du hämta?" lista.

Click on "Get Onyx Download Client." 5 Klicka på "Get Onyx Ladda ner klienten."

Download and open the program. 6 Ladda ner och öppna programmet. Om du ser en varning popup-fönster om att ladda ner programmet, klicka på "Install" för att bypass.

Select (in the download client) the directory to which you'd like to save the PosterShop installation program. 7 Välj (i nedladdningen klienten) den katalog som du vill spara Posterinstallationsprogrammet.

Select the product you would like to download. 8 Välj den produkt du vill ladda ner.

Click on "Start." 9 Klicka på "Start". Vänta tills nedladdningen är klar.

Open the program. 10 Öppna programmet. Installera det genom att följa installationsguiden instruktioner.