XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur man korrekt behandla ett kuvert till ett företag


Det är viktigt att ta itu med ett kuvert till ett företag eller en verksamhet på rätt sätt. En affärskuvert ger ett minnesvärt intryck på avsändaren. När ditt företag kuvert är adresserat rätt, ger intryck av att du värdesätter uppmärksamhet på detaljer och professionalism. Det är standard etikett att komma ihåg och följa när man hanterar en affärskuvert. Lär hur man korrekt att ta itu med ett kuvert till ett företag för att se till att det intryck du skildra är professionell.

Instruktioner

Using your word processing software, set to the envelope setting, enter your name on the first line of the return address in the upper left corner of the envelope. 1 Använda ordbehandlingsprogram, inställd på inställningen kuvert anger du ditt namn på första raden av avsändaradressen i det övre vänstra hörnet av kuvertet. Ange företagets namn (i förekommande fall) på den andra raden. På den tredje raden anger gatuadress och på fjärde raden in i staden, staten och postnummer.

Enter any specific mail notation under the postage area flush with the right side of the envelope. 2 Ange någon specifik post notation under porto område i jämnhöjd med den högra sidan av kuvertet. Specifika postbeteckningar är: "Special Delivery" och "Certified Mail."

Include any special arrival instruction in the centre of the envelope on the same line as the specific mail notation. 3 Ta någon speciell ankomst instruktion i mitten av kuvert på samma linje som den specifika postnotation. Ankomst instruktioner ska placeras så att i slutet av denna notation ställer upp med den punkt där mottagarens adress börjar. Speciella ankomst instruktioner omfattar: "Personal" och "Konfidentiellt".

Leave two or three blank lines under the mail notation and/or arrival instructions. 4 Lämna två eller tre tomma rader under postnotation och / eller ankomst instruktioner.

Enter the recipient's name on the first line of the address. 5 Ange mottagarens namn på första raden i adressen. Inkludera en jobbtitel och avdelning efter mottagarens namn. Ange företagets namn på den andra adressraden.

Enter the street address on the third line of the address. 6 Ange gatuadressen på den tredje adressraden. Stad, stat och postnummer är upptagna på den fjärde raden i mottagarens adress. Inkludera extra fyrsiffriga Postnummer för snabbare posthantering.

Print out your business envelope and send your letter. 7 Skriv ut din affärskuvert och skicka brev.