XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur man målar Urban Camo


"Urban Camo" är en term som används för att beskriva två olika kamouflage stilar. I en uniform "urban camo" är en enhetlig består av nyanser av grått. I populärkulturen har dock urban camo kommit att betyda en kamouflagemönster i ljusa färger som rosa, orange eller blå. Oavsett vilken tolkning du föredrar, kan du använda samma enkel process för att skapa någon form av kamouflage, oavsett om det är "urban" eller traditionella.

Instruktioner

Assemble a variety of paints in at least three colours. 1 Montera en mängd olika färger i åtminstone tre färger. Dessa färger bör sträcka sig från ljust till mörkt; till exempel, vit, medium grå, mörkgrå och svart.

Use the lightest colour to paint the background. 2 Använd den lättaste färg för att måla bakgrunden.

Once the background has dried, draw a camouflage pattern with the pencil. 3 När bakgrunden har torkat, rita en kamouflagemönster med pennan. En kamouflagemönster är slumpmässigt, men tenderar att vara sammansatta av rundade former ungefär som pusselbitar.

Paint in your drawn camouflage pattern one colour at a time. 4 Måla din dras kamouflagemönster en färg i taget. Till exempel börja med mediet grå färg och måla alla former som du vill vara mellangrå, sedan gå vidare till mörkgrå och svart. Undvik att måla alla kamouflage former inom ett visst område med samma färg, eller du kommer att sluta med en stor fläck av en enda nyans i stället för en ordentlig kamouflagemönster.