XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur man mäter en hjulbult


Hjulbultar är fästpunkten mellan rotorerna och hjulen på bilen. Att veta storleken på fordonets hjulbultar säkerställer att nya hjul passar, ersättningshjulbultar kommer att arbeta med din nuvarande muttrarna eller att ersättnings muttrarna kommer tråden på dina befintliga hjulbultar. En mätmetod kräver inga svåra att läsa maskinist verktyg.

Instruktioner

1 Ställ in fordonets parkeringsbroms.

2 Vrid varje lug nut av ett hjul 1/2 varv moturs med en lug nut T-handtag.

3 Lyft bilen med en domkraft. Placera ett jack ställning på varje sida av den lyfta fordonet för att hålla den stabil. Låt domkraft på plats.

4 Vrid varje lossade lug nut motsols för hand för att avlägsna muttrarna från hjulbultarna. Ta bort hjulet från fordonet.

5 Placera den platta ytan av en bult mätare mot en hjulbult. Flytta skruven mätaren tills en hjulbult glider tätt i ett hål. När bulten sitter i hålet och inte tillåter mätaren att röra sig från sida till sida, har du rätt storlek hål. Läsa storleken på hålet för att bestämma stud diameter.

6 Skjut bulten mätaren från hjulbulten. Flytta bulten mätaren för att inrikta ett gängat hål med hjulbulten. Vrid bulten mätaren tills gauge trådarna på hjulbulten. Läsa siffrorna nära hålet för att bestämma antalet tråd av hjulbulten.

7 Nollställ änden av bulten mätaren mot ytan av rotorn. Läs numret där stud slutar. Detta visar dubben längd.

8 Sätt tillbaka hjulet. Trä muttrarna på hjulbultarna. Ta bort jack står från under fordonet.

9 Sänk fordonet med domkraft. Dra varje lug nut med en lug nut T-nyckel.