XXXXX.com  Home
importcarsite.com  HuvudsidaMånga program som Microsoft Word kan du exportera filer som PDF-filer. Du kan skriva ditt projekt förslag i Word och sedan förvandla det till en PDF-fil. Om du inte har tillgång till Microsoft Word kan du använda Adobes PDF-skapare. Även om detta är en betalkanal, gör en testversion dig att göra fem PDF gratis. Slutligen kan du använda gratis PDF-skapare / omvandlare som Primo PDF att skriva din projektförslaget.

Instruktioner

Write your project proposal in Word. 1 Skriv ditt projekt förslag i Word. Följ de konventioner oavsett vilken typ av projektförslag du skriver.

Click the "Office" button in the upper-left corner of Word (this is the circle with the four coloured squares inside it). 2 Klicka på knappen "Office" i det övre vänstra hörnet av Word (detta är cirkeln med de fyra färgade fyrkanter inuti den).

Click "Save As" from the menu that appears. 3 Klicka på "Spara som" i menyn som visas.

Click the bar beside the "Save As Type" command (immediately beneath the box in which you type the file name). 4 Klicka på baren bredvid "Spara som" kommandot (omedelbart under rutan där du skriver filnamnet). Välj PDF på menyn som visas och klicka på "Spara". Detta kommer att skapa en PDF-version av projektförslag.

Write your project proposal using whatever word processing program you normally use. 1 Skriv ditt förslag projekt med vad ordbehandlingsprogram du normalt använder.

Visit createpdf.acrobat.com and choose one of the plans that Adobe offers. 2 Besök createpdf.acrobat.com och välja ett av de planer som Adobe erbjuder. Om du använder detta program för att skapa en enda fil, använd den kostnadsfria prov längst ner på sidan. Du kommer inte att behöva ladda ner något för att använda den här tjänsten.

Click "Create PDF" from the toolbar at the top of the Adobe workshop page that you are routed to after choosing your plan. 3 Klicka på "Skapa PDF" i verktygsfältet längst upp på verkstaden sidan Adobe som du dirigeras till efter att välja din plan.

Click "Pick File" from the pop-up window that appears and choose your project proposal. 4 Klicka på "Välj fil" från pop-up fönster som visas och välj din projektförslaget. Detta kommer att konvertera förslaget till en PDF-fil som du kan skriva ut från Acrobat arbetsyta du får.

Write your PDF in a word processor that you are comfortable using. 1 Skriv din PDF i ett ordbehandlingsprogram som du är bekväm att använda.

Visit the Primo PDF website (see Resources). 2 Besök PDF webbplats Primo (se Resurser). Välj "Ladda ner gratis" underifrån PDF ikon Primo. Ladda ner Primo PDF och starta programmet.

Choose the resolution of the PDF file that you wish to create. 3 Välj upplösning av PDF-filen som du vill skapa. Du får fem alternativ: skärm, ebook, print, prepress och anpassade. Om du bara planerar att skriva du projicera förslag väljer utskriftsalternativet.

Choose your project proposal to convert and click "OK." 4 Välj din projektförslag för att konvertera och klicka på "OK". Detta kommer att skapa en PDF-version av filen.