XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur man ställer in ett garage för Air


Lägga ett luftsystem till ditt garage är en viktig uppgradering om du regelbundet använder tryckluftsdrivna verktyg för bil- eller hantverksändamål. I stället för att dra en kompressor överallt, kan du ha lättillgängliga källorna till luft i viktiga platser i garaget, redo för användning i ett ögonblick. Även om ett sådant projekt kan verka skrämmande i början, det är helt hanterbar när det tas som en serie mindre steg.

Instruktioner

1 Tänk på din arbetsplats och din luft behöver noggrant. Var får du mest behöver luft någonstans? Hur många behöver du? Finns det områden som kan dela en hookup? Fastställande av antal och placering av luft uppkopplingar i förväg kommer att spara en hel del arbete senare.

2 Investera i en kvalitet kompressor. Små kompressorer är vanligtvis inte tillräcklig för att ge tillräckligt med luft för hela garaget, men om dina behov är små kan de arbetar. Typiskt en stående kompressor används för full-rumssystem. Dess stor tank tillåter mer luft som skall lagras, vilket minskar den tid som motorn måste arbeta, som sträcker sig dess livslängd.

3 Placera kompressorn i en out-of-the-way i garaget. Den bör ha ett par inches fritt utrymme på alla sidor för åtkomst, med tryckregulator och mätare inom räckhåll. Om bilar kommer att parkeras i garaget, se till att kompressorn inte hindrar bilen från montering i utrymmet.

4 Fäst olje- och fukt filter till kompressorn om den inte redan är utrustad med dem. Tryckluft innehåller alltid små mängder av vatten och olja från motorn, som du bör tömma ut ur luftströmmen innan de når dina verktyg.

5 Kör ett luftrör från kompressorn till taket. Du kan välja att använda flexibel slang, PVC-rör eller metallrör. Basera ditt val på din egen budget och behov. PVC och metall är mer hållbara än slangen, men de kostar också mycket mer. Om du planerar att bara använda ditt system för tillfälliga hobbyändamål, kan billigare slang vara ett bättre alternativ.

6 Fäst röret på väggen med konsoler. En var sex till 12 inches kommer att hindra slangen lossnar.

7 Fäst en T-koppling till röret i taket. Om du använder flexibel slang, kan du helt enkelt trycka beslag på plats. Om du använder PVC eller metall, måste du använda lämpligt lim för att garantera en lufttät passform.

8 Förläng röret från en sida av T-kopplingen hela vägen runt garaget till den andra sidan av tee. Placera den några inches under taket. Använd armbågsleder i hörnen, och flera konsoler för att hålla den på plats. Med röret köras längs taket i stället för golvet eliminerar risken för att kliva på det eller på annat sätt skada den.

9 Splice i tee lederna över de områden där du vill luft anslutning. Den öppna änden bör peka nedåt mot golvet.

10 Förläng rör ner från tee lederna till höjd som du vill att någonstans. Än en gång, hålla dem på plats med parentes.

11 Montera luftventiler till änden av rören. Du kan använda ventiler utrustade med manuell luft shutoffs (för att förhindra luft från att ständigt strömmar) eller snabbventiler, som automatiskt nära tills du kopplar in ett verktyg.

12 Slå på kompressorn och kontrollera systemets täthet. Om du hör ett, men kan inte hitta det, spraya lederna med tvålvatten. Läckaget förorsakar tvålen att bubbla. Att täta läckan, stänga av luft och belägga läckande området i kitt epoxy.