XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur man tar bort SIM-kortet från min iPhone 4


Att hitta platsen för SIM-kortplatsen på Apple iPhone 4 är inte alltid lätt på grund av den eleganta utformningen av smartphone. Apple iPhone 4 använder en mikro-SIM-kort som slots i ett fack på sidan av telefonen till höger på skärmen. Den enda gången du kommer att behöva ta bort SIM-kortet är när du skickar telefonen bort för service och reparation eller byte till ett nytt nätverk. Ta bort SIM-kortet från en iPhone 4 är en enkel uppgift som du kan fylla med ett gem.

Instruktioner

Place the iPhone 4 on a clean, flat surface with the screen facing you. 1 Placera iPhone 4 på en ren, plan yta med skärmen vänd mot dig.

Locate the SIM card tray slot. 2 Leta reda på facket SIM-kortsfacket. Leta efter ett litet hål på den högra sidan av iPhone hölje, ungefär två tredjedelar av vägen ner från toppen av telefonen.

Bend part of a paper clip to form a straight wire. 3 Böj del av ett gem för att bilda en rak tråd.

Push the wire firmly into the hole until the SIM card tray pops out. 4 Skjut kabeln ordentligt i hålet tills SIM-korthållaren skjuts ut.

Remove the SIM card from the tray. 5 Ta ut SIM-kortet från facket. Undvik att hantera de guldfärgade kontakterna på SIM-kortet. Placera kortet någonstans där det är lätt att hitta.

Push the SIM card tray back into the iPhone casing. 6 Skjut tillbaka SIM-kortshållaren i iPhone höljet.