XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur skickar en bild till en telefon


Standardmetoden för att skicka en bild textmeddelande är att ta en bild med en mobiltelefon och tryck sedan på knappen "Skicka" på mobilen menyskärmen. Mata in ett telefonnummer till en mobiltelefon som kan ta emot MMS, sedan skicka meddelandet precis som en vanlig textmeddelande. Det finns också alternativa sätt att skicka ett MMS om telefonen inte kan ta eller skicka bilder med hjälp av gratistjänster som tillhandahålls på Internet.

Instruktioner

Visit a site such as PixDrop, Pix2Phone or SMS Everywhere. 1 Besök en webbplats som PixDrop, Pix2Phone eller SMS Allt.

Select the company or carrier that the recipient's phone uses for service, such as Verizon, AT&T or Sprint. 2 Välj företag eller bärare som mottagarens telefonnummer används för tjänster, såsom Verizon, AT & T och Sprint.

Enter your valid e-mail address. 3 Ange din giltiga e-postadress. Om den person som mottar bildmeddelande skickar ett svarsmeddelande, kommer det meddelandet att skickas till denna e-postadress, inte telefonen.

Enter the mobile phone number for your picture's destination. 4 Ange mobiltelefonnumret för bildens destination.

Upload the picture to the sending website in the box "Upload Picture" by clicking "Browse" and selecting the picture you want sent. 5 Ladda upp bilden till den sändande webbplatsen i rutan "Ladda upp bilder" genom att klicka på "Bläddra" och välja den bild du vill skickas.

Click the "Send" button and wait for the picture to send. 6 Klicka på knappen "Skicka" och vänta på bilden för att skicka.