XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur tar man bort get horn med band


Horn kan vara naturligt på en get, men de är inte alltid uppskattas av andra getter eller ägare. Getter med horn är mer benägna att få sina huvuden hängde i staket, ibland leder till döden. De har också potential att allvarligt skada varandra liksom människor; samt, om du planerar att visa dina getter, de flesta föreningar tillåter inte behornade getter att delta. De mest kostnadseffektiva och minst stressande metoder för att avlägsna hornen innebär att man använder band.

Instruktioner

1 Fäst get huvud på stolpen. Klippa håret runt hornet bas.

2 Fil ett hack runt hornet så nära huvudet som möjligt. Tvätta området med jod för att döda alla bakterier och minska risken för infektion.

3 Placera ett band på kastrering verktyget och skjut den över hornet i skåran.

4 Wrap och säker eltejp runt bandet för att hålla den från att glida av hornet.

5 Kontrollera hornen regelbundet och byt band som behövs.