XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur till Spår Deer Prints


Spåra en hjort kan berätta jägaren mycket om djuret. Storleken av trycken kommer att indikera storleken på djuret och eventuellt den kön. Färdriktningen, i kombination med jägarens kunskap om den lokala terrängen och livsmiljö, kan ge ledtrådar till sängkläder och utfodring områden. Spårning kan vara en viktig del av scouting innan jaktsäsongen.

Instruktioner

Locate a track by searching the most common areas where deer tracks can be anticipated. 1 Leta upp ett spår genom att söka de vanligaste områden där rådjur spår kan förutses. Titta i sandiga områden eller i leriga områden längs vattendrag under sommaren eller i nysnö under vintern. Välj en utskrift och förbereda sig för att spåra.

Search for the next hoof print based on the location of the first. 2 Sök efter nästa hov tryck baserat på platsen för den första. Poängen med hoven indikerar djurets rörelseriktning. Studera marken före den första utskriften, letar efter nästa synlig hoven tryck. På stenig eller hård mark detta kan vara ett betydande avstånd från den första utskriften. Använd små trasa flaggor som fästs på tråden stöder att markera den senast kända hoven utskrifts plats.

Continue working from hoof print to hoof print. 3 Fortsätt att arbeta från hov tryck till hov tryck. När du färdas längre kommer färdriktningen blir uppenbara och djurets destination kan också bli uppenbar. Skanna framåt medan spåra att undvika spooking rådjur. Tänk på rådjur kommer att stå i det sista spåret han gjorde.