XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Internationella Ecotourism Standards


Den internationella Ekoturismföreningen definierar ekoturism som "ansvarsfullt resande till naturområden som bevarar miljön och förbättrar välbefinnandet hos lokalbefolkningen." Det finns ingen singularis uppsättning internationella ekoturism standarder, de flesta organisationer är överens om flera riktlinjer.

Först gör ingen skada

Ekoturism bör minimera potentiellt negativ inverkan på miljön, kulturen och människorna. Denna oro innefattar undvika overtaxing en områdets resurser och förnödenheter.

Bevarande

Både nationella och infödda arv bör bevaras och respekteras, liksom naturresurser.

Utbildning

Turism som ger praktisk utbildningsmöjligheter är att föredra. Dessa möjligheter kan omfatta aktiv och meningsfull engagemang i samhället, utomhusaktiviteter som fördjupa resenären i naturliga miljöer, och fågel eller djurliv tittar på.

vinster

Helst ska vinster från ekoturism gå till miljöskydd och hållbar utveckling i området.

certifiering

Australien är det första land att erbjuda ekoturism certifiering, genom Internationella Ecotourism Society of Australia. Det är möjligt att andra länder kommer att följa efter i framtiden och erbjuder certifieringsprogram med vägledande principer i sin egen.