XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Kundtjänstledaren arbetsbeskrivning

Kundtjänstledaren arbetsbeskrivning

Ett jobb administratör kundservice kräver normalt en person att interagera direkt med en kund på en viss nivå. Interaktionen kan vara på telefon, via e-post eller telefon, eller till och med personligen. Typiska arbetsuppgifter av tjänstadministratör är att hjälpa kunder bearbeta sina inköpsorder och spåra sina order, för att främja kommunikation och att upprätthålla professionella allianser med kunder, inklusive att få stöd från ledningen vid behov. Timlönerna i genomsnitt vanligtvis mellan £ 7 och £ 9 för denna position.

kommunikation

Kundtjänst administratörer (CSA) kommunicera med kunder på telefon, e-post, per telefax, av pappers korrespondens, och ibland personligen. Ett företag använder en kundtjänstledaren att fungera som kanal för kommunikation som en representant för företaget. CSA är en röst för företaget.

Orderhantering

En del av en kundtjänstrepresentanter "jobb är att administrera order. Detta kan innebära att ange kundens köporder i företagets elektroniska orderhanteringssystem eller MRP (Material Påfyllning) systemet eller kontrollera den har matats in korrekt via datainmatning eller elektronisk överföring.

För att påskynda och Uppskov

En annan del av CSA: s uppgift är att ändra arbetsschemat baserat på kundernas efterfrågan. Ibland kunder behöver deras produkt tidigare eller senare än vad som ursprungligen begärt. Kundtjänstledaren kommer att lyssna på kunden och ändra ordningen schema baserat på kundens behov.

relationsbyggande

Eftersom arbetet med att kundtjänstledaren är att hantera den tjänst som en kund får, ibland relationsbyggande aktiviteter inkluderar ansikte mot ansikte möten. Andra gånger är rapport fastställs genom långsiktiga relationer och bygga win / win avtal via telefon. Det viktiga är att kunderna känner att de lyssnat på och värderas.

Voice of the Customer

En del av tjänstadministratören uppgift är att fungera som en röst för kunden tillbaka till sin arbetsgivare, säljaren. Förvaltning bygger på administratörer att förse dem med återkoppling när kunderna är nöjda och när de inte är det. De förlitar sig också på administratörer att förse dem med branschnyheter och kundernas krav på nya mönster och produkter.

färdigheter som krävs

De materiella kompetens är förmågan att kommunicera på ett positivt, ofarlig och professionellt sätt, korrekt och i tid. De flesta situationer kommer att kräva grundläggande språkkunskaper, förmåga att skriva, arbeta en telefon och / eller datorsystem och organiseras. De immateriella tillgångar som främjar positiva relationer både internt och externt, lyssna kritiskt, spridande frustration, förhandla, och generera idéer som främjar en win / win resultat.