XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Låg temperatur effekter på kolstål


Kolstål kan vara en av de starkaste material som finns för att bygga och förstärka. Det är emellertid fortfarande känslig för effekterna av kalla temperaturer. I vissa fall kan produktionen behandling av stålet förbättra dess styrka och göra det svårare. Men vid en viss punkt, kan till och med härdat stål blir sprött när det blir tillräckligt kallt.

släck Effekter

Produktionen av stål är inte så enkelt som att värma upp järnmalm och smälta det. Detta skapar bara enkel potten metall. Bra kolstål går igenom en process för smältning, formning och snabb kylning. Denna handling av omedelbar släckning omformar den molekylära strukturen av kolstål, vilket gör att utveckla starkare band. Resultatet är starkare, hårdare stål som inte slits snabbt och att klara av pressade stress bättre. Stål som har producerats genom kall släckning kan ha en hårdhet som är fyra gånger större än normalt smält och bildade stål.

Prestanda i det kalla

Exponering för låga omgivningstemperaturer, såsom utanför kallt orsakar inte någon plötslig förändring av karaktären av kolstål. I själva verket, på grund av kolet elementet, kan stål motstå kyla bättre än andra material. Men vid en viss punkt under fryspunkten metallen kan helt fryser. När denna punkt inträffar beror på hur mycket kol är i stålet. Av praktiska skäl stålet inte kommer att frysa över i de flesta normala väderförhållanden.

Spröd Effekt i Cold

Kolstål gör förlora sin flexibilitet när de utsätts för kyla, men. Detta tillstånd, medan stålet fortfarande hårt, gör att det är sprött och känsliga för sprickbildning. US Liberty fartygsbesättningar tyckte att det här problemet ut den hårda vägen som skrov ansträngda av last började att dela upp i sömmarna när du reser genom kalla Atlanten under andra världskriget. Så gjorde olycksaliga Titanic. Som ett resultat, behöver kolstål för att blandas med andra metaller för att bibehålla flexibiliteten vid kallare temperaturer. Oblandade stål kommer att nå en spröd punkt vid mindre än -30 grader Celsius. Många områden på jorden når kallare temperaturer.

Konstruktionsstål Cold

När stål blir kallt det tenderar att utveckla kondens. Detta kan vara ett betydande problem för byggare som använder stål för inramning där metallen kan vara nära eller utsatt för väder och vind. Den resulterande överförings temperaturen kan orsaka kondens som sedan kan resa in i byggnaden, vilket resulterar i torr röta eller vattenskador över tiden.