XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Ledarstilar och effekter på arbetsplatsen


Många studier av ledarskap Börja med att titta på erkände "stora" ledare och sedan försöka räkna ut vad som gjorde dem stora. Forskarna bakom studierna identifiera ledarskap "drag" och sedan, ofta, utforma utbildningar för att ge dessa egenskaper till företagsledare. Vad detta synsätt bortser är det faktum att olika ledarstilar, med betoning på olika egenskaper, kan vara lämpliga i olika arbetsmiljöer och affärssammanhang. En effektiv ledare kan distribuera en mängd olika stilar, enligt den miljö han är i och målet han önskar uppnå.

deltagande ledarskap

Den deltagande ledare, även kallad en demokratisk ledare, leder genom att bygga konsensus. Han behandlar alla lika och uppmuntrar till delaktighet och samverkan. Detta är en effektiv stil när organisationer splittrade och personal måste uppmuntras att samarbeta: Ledaren modeller beteende som han vill att hans personal att ställa ut. Deltagande ledarskap skapar en positiv miljö och uppmuntrar förändring och innovation, eftersom människor tror att de kommer att lyssna på. Men förhandla och skapa konsensus tenderar att fungera bäst i en stabil miljö. Det är ofta svårt för deltagande ledare att svara på en kris.

direktiv ledning

Direktiv ledarskap beskrivs också som "enväldiga" eller "kommando och kontroll." Ledaren har en mycket strukturerad utsikter och kräver omedelbar efterlevnad. Denna metod kan vara effektiv, även nödvändigt i en kris. I en icke-kris har den fördelen av att vara effektiv: beslut fattas snabbt och hålls till. Däremot kan en vanligtvis direktiv ledare skapar en giftig arbetsplats med en missnöjda och omotiverad arbetskraft. Arbetsplatser med direktivet ledare rapporterar ofta höga nivåer av frånvaro och hög personalomsättning.

visionärt ledarskap

Visionära ledare tenderar att hamna i den heroiska eller karismatisk form, som den sena Steve Jobs. Visionära ledare är goda kommunikatörer och har respekt för sina anställda genom att uppfattas ha utestående yrkesmässiga eller tekniska färdigheter och kunskaper. De exciterar människor om en gemensam vision, och uppmuntra dem att hitta sina egna vägar att uppnå det. Personalen brukar svara bra på denna typ av ledarskap, känsla energi och inspirerad, och kunna göra en insats. Men en visionär stil inte fungera om ledaren inte har trovärdighet med expert och erfarna medarbetare.

Laissez-faire ledarskap

"Laissez-faire" används för att beskriva en mycket hands-off ledarstil, där ledaren tillåter människor att arbeta med en hög grad av självständighet. Vissa kritiker denna stil inte visar ledarskap alls. Visst, om de anställda inte har den kompetens eller motivation att hantera sitt eget arbete, kan det leda till ett oorganiserat och omotiverad arbetskraft. Men många ledare verkar vara laissez-faire medan i själva verket att genomföra stränga kontroller, genom att ge feedback och coachning. Med en skicklig och driven arbetskraft, kan laissez-faire syn på ledarskap leda till höga nivåer av trivsel och produktivitet.