XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Mercedes Keyless Programinstruktioner


Mercedes Benz Keyless program kan du styra din bil med högst att trycka på några knappar. Använd den smarta nyckeln för att låsa eller låsa upp bilen och använda smarta "knappar" för att stänga av bilens tändning eller på. Alla 2011-modeller är utrustade med den smarta nyckeln programmet, men du kan köpa en eftermarknad fjärrstyrning fjärrkontrollen för att använda på äldre modeller.

Instruktioner

1 Placera snabbknappen insidan av bilen. Nyckeln behöver bara vara i närheten av bilen. Den behöver inte vara ansluten till någonting.

2 Tryck på "Keyless-Go Start" -knappen medan trycka på bromspedalen för att vända på bilen.

3 Tryck på "Keyless-Go" -knappen för att flytta brytaren i läge ett. Tryck på knappen två gånger för att slå på tändningen.

4 Stäng av bilen genom att sätta bilen i parken och håller in stopp-knappen.

5 Avbryt larmet genom att trycka på "Keyless-Go Start-Stop" -knappen. För att detta ska fungera måste den smarta nyckeln vara inom tre fot i bilen.