XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

reklam mål


Reklam mål stödjer en organisations marknadsföring ambitioner. De behandlar alla frågor som rör en reklamkampanj som konsument forskning, marknadsföring, visuella uttryck av detta meddelande, och användning av media. Skapa reklam mål kräver därför realism, precision, konsekvens och tydlighet. Organisationer måste också kunna mäta reklam mål mot ett mål. För att uppnå alla dessa kriterier, kan organisationer använder olika typer av mål.

Syftet med reklam

Före inställning reklam mål måste organisationer besluta om syftet med en reklamkampanj. I allmänna termer, är syftet att ge information om en produkt eller tjänst och uppmuntra ett positivt svar från folket målen reklam. Detta övergripande mål har flera olika mål inom det att organisationer behöver tänka på. Dessa inkluderar förbättrad varumärkeskännedom, med uppgifter om ett varumärke eller produkt, stimulera en känslomässig reaktion på ett varumärke, och öka försäljningen.

omsättningsmål

Organisationer som använder försäljningsmålen för reklam syftar till att sälja ett visst antal produkter för att möta ett givet mål. Framgången eller annat av dessa försäljnings mål kan verka enkelt att mäta, men har begränsningar. Till exempel produktpriser, kan metoder för distribution, konsumenttrender och konkurrerande krafter påverka försäljningen. Vidare organisationer har ofta svårt att mäta effekten av reklam på kort sikt, eftersom försäljningen inte kan visa en betydande ökning under ett år eller mer.

kommunikation mål

I praktiken är länken mellan försäljningsmålet inställning till reklam och en ökning av mängden produkter som köps indirekt. Kommunikations mål erkänna detta och tillämpa psykologi reklam. Målen syftar till att ändra konsumenternas beteende och skapa en bindning mellan människors attityder och en annonserade produkten. Denna bindning kommer från det sätt kommunikations mål utveckla varumärkeskännedom och skapa en känsla av värdet av en produkt.

särskilda mål

Många organisationer har konkreta mål för de två viktigaste reklam mål försäljning och kommunikation. Särskilda mål innefattar öka marknadsandelen, vilket gör ett större bidrag till vinsten, motverka konkurrenternas reklam, gå in på nya geografiska marknader och stödja säljare. Organisationer samordna specifika mål med försäljning eller kommunikations mål att skapa en effektiv blandning. Denna blandning av målen måste ta hänsyn till målmarknader, de utmärkande fördelarna med produkter, svaren organisationer vill se från målmarknader, och en tidsperiod för att uppnå målen.