XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Så här ställer FCT på en Taylormade Driver


Taylormade Flight Control Technology, med i sin R9 driver, tillåter golfare att justera loft, lie och ansikte vinkel med lätthet. Taylormade först erbjöd rörliga vikten teknik i sin R7 förare, med stor framgång. Taylor har förbättrat denna rörliga vikten systemet med FCT, en metallisk hylsa placeras över spetsen av axeln som kan roteras till olika positioner. Med åtta justeringar kan Taylormade R9 föraren matcha någon typ av skott.

Instruktioner

1 Använda FCT Torque Wrench, lossa FCT bulten genom att vrida nyckeln moturs.

2 Ta bort förarens huvud från axeln.

3 Justera FCT hylsan och axeln i önskat läge genom att vrida den antingen medsols eller motsols. FCT sleeve har åtta märkningar på den för att hjälpa dig justera klubban i rätt position för att matcha önskad skott.

4 Placera förar huvudet bakåt på axeln och placera FCT bulten tillbaka i position. Använda FCT Torque Wrench, låsa FCT bulten på plats genom att vrida den medurs. Bulten hörs en hög klick när den är fäst på plats.