XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Så här visar det första objektet i ComboBox listrutan i Visual Basic


Dynamiskt visa det första objektet i en kombinationsruta kontroll kan göra din ansökan mer användarvänlig genom att visa ett objekt i styra när programmet läses in. Programmerare lägger vanligtvis föremål för en kombinationsruta vid uppstart, men de misslyckas med att visa det första objektet, vilket gör kontrollen ser tom. I Visual Basic kan du använda text egendom och artiklar egenskapen att visa det första objektet.

Instruktioner

1 Starta Microsoft Visual Basic Express, klicka på "New Project" på den vänstra panelen på datorskärmen och dubbelklicka på "Windows Forms Application" för att skapa ett nytt projekt.

2 Dubbelklicka på "ComboBox" på Toolbox fönstret för att skapa en ny kombinationsruta kontroll.

3 Dubbelklicka på formuläret för att skapa en ny lasthändelseproceduren och lägg till följande kod för att fylla i kombinationsrutan kontroll med tre punkter: Me.ComboBox1.Items.Add ( "laptop") Me.ComboBox1.Items.Add ( "tablett ") Me.ComboBox1.Items.Add (" desktop ")

4 Lägg till följande kod för att visa den första posten: Me.ComboBox1.Text = Me.ComboBox1.Items (0) .ToString ()

5 Tryck på "F5" för att köra programmet.