XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Säkerhets ansvar en gaffeltruck Driver


Truckförare har många säkerhetsansvar som är utformade för att hjälpa föraren att undvika skada honom eller andra arbetstagare i en industriell miljö. Den federala Occupational Safety and Health Administration (OSHA) har utvecklat standarder och utbildningsmaterial för att hjälpa förare driva en gaffeltruck på ett säkert sätt. Efter säkerhetsstandarder och protokoll som anges av OSHA och driva en gaffeltruck säkert kommer att bidra till att undvika olycksfall.

operatörs begränsningar

bältessträckare håller truckföraren säkert i fordonssätet, och återhållsamhet är nödvändig för att skydda föraren om gaffel välter. En ohämmad förare kan kastas från hytten av gaffeltruck och skadas av fallande lådor och pallar eller krossas av gaffeltruck. Illinois State OSHA rekommenderar starkt att när en gaffeltruck börjar välta, skall föraren kvar i sätet. En dödsolycka kan inträffa om föraren försöker hoppa klar. En gaffeltruck kan välta mycket snabbt och lämnar ingen tid att hoppa klar; Därför är det viktigt att en gaffeltruck operatör alltid använda bilbälte.

obevakad gaffeltruck

En gaffeltruck operatör får aldrig lämna en gaffeltruck utan uppsikt när den är igång, enligt Washington State OSHA. En gaffeltruck anses obevakad om föraren inte kan se det eller om hon är mer än 25 fot från fordonet. En gaffeltruck operatör måste sänka gafflarna på hissen, ställ reglagen till neutral, stänga av motorn och ställ in bromsen innan du lämnar en gaffeltruck obevakad. Gaffeltruckar som är parkerade på en lutning eller sluttande golv måste blockeras. Tunga block måste placeras bakom hjulen för att förhindra att gaffeltruck rullar nedför lutning och eventuellt skada andra arbetare. Gafflarna måste sänkas innan föraren lämnar hytten på gaffeltrucken även om föraren kommer att stanna inom 25 fot av fordonet.

lyft~~POS=TRUNC Människor

Arbetare aldrig tillåtet att rida på eller lyftas med gafflar eller stående på en industriell pall, enligt OSHA. Truckföraren måste förbjuda arbetstagare från hitching en tur på gafflarna. En särskild del av utrustningen skall bifogas trucken innan folk kan lyftas eller transporteras med hjälp av en gaffeltruck. OSHA uppger att människor ska lyftas eller endast transporteras på en plattform som har en skena minst 36 inches ovanför plattform där folk kommer att stå.

Lasta och lasta av

Washington state OSHA rekommenderar starkt truckföraren att se till att en last är stabil innan du försöker att lyfta eller transportera den. Innan en gaffeltruck förare plockar upp en last, måste han flytta gaffeltruck till ett kvadratiskt läge framför lasten. Gafflarna måste flyttas till största möjliga position för att säkerställa att lasten är balanserad. När gafflarna under lasten, måste föraren lyfta lasten bara så högt som behövs för att rensa marken och luta lasten tillbaka något för maximal stabilitet. Den vanligaste olyckan när du flyttar en last resultat när stapeln är för hög eller tunga behållare är på toppen av lasten.