XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Sociala faktorer som påverkar sysselsättningen


Kulturen ett företag skapar och det sätt som företaget samverkar med det omgivande samhället är ramarna för de sociala faktorer som påverkar sysselsättningen. Goda och dåliga sociala faktorer kan ha en djupgående effekt på företagets förmåga att rekrytera och behålla duktiga medarbetare. När du identifiera de sociala faktorer, kan du lära dig att undvika de negativa och använda de positiva faktorerna till din fördel.

Ansvarighet

Kulturen inom företaget måste kunna bidra till att behålla anställda för att förhindra stor omsättning siffror, enligt VD Online webbplats. Företaget måste göra chefer större ansvar för lagring av bra medarbetare och för utveckling av anställda som har produktionsfrågor. Att chefer ansvariga för att behålla anställda och utveckling skapar en atmosfär av samarbete på arbetsplatsen som förbättrar retention och även hjälper till att rekrytera.

Möjlighet

Arbetsgivarna utveckla ett rykte bland kandidater baserat på den upplevda kvaliteten på arbetstillfällen inom företaget. Kandidater använder sociala nätverk såsom Internet och lokala yrkesorganisationer för att undersöka risken för tillfället med en arbetsgivare innan du går till en intervju. När en arbetsgivare arbetar med anställda för att skapa karriärvägar och bidra till karriärutveckling, kommer denna information komma ut till potentiella kandidater och vara en tillgång när de rekryterar nya talanger.

välgörenhetsarbete

Hur ett företag uppfattas av samhället har en effekt på det företagets förmåga att rekrytera och behålla goda medarbetare. Om ditt företag är aktiva i lokala välgörenhetsevenemang och orsaker, så som kan ha flera effekter på din förmåga att rekrytera talang. Det gör att potentiella kandidater att komma i kontakt med medlemmar i företaget i en social miljö som kan användas för att locka kandidater att ansöka om anställning. Det bygger också ett gott rykte för ditt företag inom gemenskapen som höjer din offentliga profil och lockar kvalitet kandidater.

Balans

Ett företag som förstår behovet av en balans mellan arbetstagarens privatliv och arbetsliv förbättrar sitt rykte bland kandidater som ett företag som är positivt att arbeta för. Skapa en flexibel timmar program och ett daghem program och erbjuda hälsofördelar kvalitets sätt som en arbetsgivare hjälper de anställda att hålla denna balans mellan hem och arbetsliv medan det fortfarande är produktiv.