XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Ta bort flera vänner på samma gång på Facebook


Facebook-användare med ett stort antal vänner kan hitta sina väggar kört fast med statusuppdateringar, foton och oönskad reklam. Även om det är trevligt att bekräfta dessa vänförfrågningar kan ett överflöd av vänner skapa en ganska rörig hemsida. Om du letar efter för att göra en liten "städa" på din Facebook-sida, kan du använda "Skapa en lista" för att ta bort flera vänner på samma gång.

Instruktioner

Log onto your Facebook account and go to your profile page. 1 Logga in på ditt Facebook-konto och gå till din profilsida.

Click "Friends" in the left column. 2 Klicka på "Friends" i den vänstra kolumnen. Leta reda på "Redigera Friends" i det övre högra hörnet av "Vänner" och klicka på länken.

Choose the "Create A List" option. 3 Välj "Skapa en lista" alternativet.

Type a list name in the dialogue box that appears on top. 4 Skriv in ett listnamn i dialogrutan som visas på toppen. Undvika förvirring genom att använda uttrycket "som ska tas bort."

Click "Create List." 5 Klicka på "Skapa lista."

Click "Delete List" and "Confirm." 6 Klicka på "Radera lista" och "Bekräfta".