XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Typer av motorcykel batteripolerna


När du köper ett nytt batteri för din motorcykel, vara säker på att få en av rätt storlek och typ. En viktig faktor när man köper en motorcykel batteri är terminalen. De tre grundläggande typer av terminaler på motorcykel batterier är topp skruvad, P-stil och AP-stil.

Skruvad Terminal

Denna typ av terminal är en hona-mottagare som är gängad ner in i toppen av batteriet. Motorcykelns batterikablarna är fästa vid toppen av batteriet genom en bult som passerar genom kabeländen och dras åt, gör en säker anslutning.

P-Style Terminal

P-stil terminal har platta bitar av aluminium som sticker ut från toppen av batteriet som batterikablarna är anslutna. Dessa tjänster borras med ett hål som innehåller trådar. Bulten förs in genom kabeln in i gängorna och skärpas. Stolparna ansikte så att hålen för kabelanslutningen är från den vänstra sidan till den högra sidan av batteriet för enkel fastsättning.

AP-Style Terminal

AP-stil terminaler är kopplade till kablarna från framsidan av batteriet. Liksom P-stil terminaler, kommer de ut från toppen av batteriet. Terminalen är av en mer stabil konstruktion, som det måste vara tillräckligt tjock för att nå den främre delen av batteriet. Att inlägget är vanligen en tum tjock med ett borrat och gängat hål.