XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Vad är den genomsnittliga tillväxten av en Labrador valp?


Labrador är en av de mest populära registrerade stamtavla hundraser i Storbritannien. Oavsett färg, är Labs kallas kärleksfulla, mjuka och perfekt familjehundar.

Födelsevikt

Labrador valpar är förvånansvärt liten vid födseln. Den genomsnittliga vikten av en valp i en kull på sex är 454 g (1 lb) eller mindre.

Tillväxthastighet

Under de första åtta veckorna i livet, vinner den genomsnittliga Labrador valp ca 900 g (2 pund) per vecka. Vid tiden valpen har nått åtta veckor, skulle han vara ca 7 kg (16 lb).

Sex månader

Mellan åtta veckor och sex månader (26 veckor), kan den nya ägaren räknar med tillväxt att fortsätta. Med sex månader, bör en hälsosam Labrador valp väger 22 till 27 kg (50 till 60 lb).

Ett år

Mellan sex månader och ett år, kommer tillväxttakten i Labrador långsam. Efter ett år, bör manliga Labradors väga 29 till 36 kg (65 till 80 lb) medan honor bör väga 24 till 31 kg (55 till 70 lb).

vuxen tillväxt

Vid tiden en Labrador är tre år gammal, skulle han ha nått sitt vuxna vikt. Mellan år ett och tre, bör Labrador vinna mellan 2 kg (5 lb) och 4,5 kg (10 lb).