XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Vad är silikonolja?


Silikonolja har en liknande molekylär struktur med konventionella kolvätebaserade oljor, men med en kedja av siloxanenheter i stället för kolatomer. Det används regelbundet som ett smörjmedel eller hydraulisk fluid.

molekylär struktur

Gemensamma kolväteoljor i allmänhet består av en kedja av kolatomer, som lämnar varje kolatom med två "reservdelar" obligationer till förbindelsen med andra atomer, vanligtvis väte. Silikonolja består av siloxanenheter (en kiselatom och en syreatom) i en kedja, så att kedjan innefattar Si-O-Si-O-Si-O och så vidare. Kiselatomerna, liksom de kolatomer, således att ha två extra bindningar för att länka med andra atomer.

Egenskaper

På grund av sina likheter med kolväteoljor, silikonoljor dela några av samma egenskaper, inklusive både termisk och elektrisk isolering. Till skillnad från kolväten, dock silikonoljor är inte brandfarlig, vilket gör dem mycket säkrare.

användningar

Silikonolja kan användas som en isolator i högtemperaturapplikationer såsom transformatorer. I medicinska områden, det används som ett smörjmedel eller beläggning för sprutor och andra anordningar, och är även sprutas in i ögat under vissa ögonkirurgiska ingrepp.