XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Vilka är OSHA regler för auto mekanik och auto butiker?


Auto mekanik i auto butiker möter en mängd potentiella säkerhetsrisker, inklusive rörliga bildelar, giftiga kemikalier, elektrisk utrustning och farliga machines.Occupational Safety and Health Administration (OSHA) regler för auto mekanik och auto butiker kräver andningsskydd, Maskinskydd, miljö kontroller och andra säkerhetsåtgärder för att skydda arbetstagarna från skador och sjukdomar.

sprut Efterbehandling

OSHA föreskrifter bredd lackering regler och auto butiker ofta finish bilar. Besprutning verksamhet bör ha sprutboxar som direkta rök mot ett avgassystem eller ventilation. Enligt OSHA föreskrifter, sprutboxar bör byggas mestadels av stål eller betong, även om OSHA tillåter aluminium sprutboxar för små volymer operationer. Arbetsgivarna bör ha sprutboxar med släta innerytor som arbetstagare kan tvätta lätt. Brännbara sprutbox golv måste ha obrännbara omslag för att förhindra bränder när arbetare spraya brandfarliga vätskor.

Chemical Hazard Communication

Auto mekanik använder en mängd potentiellt farliga kemikalier, inklusive bränsle, färger, oljor och lösningsmedel. OSHA regler kräver kemikalietillverkare att bedöma och informera kemiska risker till sina köpare, och arbetsgivarna måste också varna arbetstagare om kemiska risker på arbetsplatsen. Arbetsgivarna bör tillhandahålla kemiska etiketter och varningar, utbildning i hur man på ett säkert sätt använda arbetsplats kemikalier och säkerhetsdatablad för de anställda. OSHA har arbetsgivare som är ansvariga för att se till etiketter stanna på kemiska behållare och arbetare får alla nödvändiga säkerhetsdatablad i början av sina arbetspass.

Personlig skyddsutrustning

OSHA regler anger att arbetarna ska använda personlig skyddsutrustning för att undvika hälso- och säkerhetsrisker från kemikalier och maskiner som kan orsaka skador utan skyddsutrustning. Arbetsgivarna måste bedöma risker på arbetsplatsen och besluta om eller inte är anställda behöver använda personlig skyddsutrustning. Om en arbetsgivare beslutar att arbetstagare behöver skyddsutrustning måste han kräver utrustning på arbetsplatsen och se till att varje anställd har tillgång till utrustning som passar ordentligt. I bilindustrin, kan arbetstagare måste andningsskydd för att undvika giftiga ångor och brandsäkra kläder, handskar eller stövlar för att skydda fötterna från tappade metalldelar, beroende på vilken typ av arbete som utförs.

Brandsläckare

Arbetsgivare arbetsplatser utan specifika brandlarm och evakuering måste installera brandsläckare på arbetsplatsen, enligt OSHA krav. Arbetstagarna skall ha enkel tillgång till brandsläckare, och OSHA har arbetsgivare som ansvarar för montering dem på ett säkert ställe. Arbetsgivare måste hålla brandsläckare i skick och hålla dem närmast till de mest troliga platserna för arbetsplats bränder uppstår.