XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Vilka delar av växter är mest påverkad av Mitos?


Mitos driver växtligheten på cellnivå. Enskilda celler reproducera deras innehåll och sedan delas upp i två, vilket förlängningen av stammar och rötter och framväxten av blommor och blad.

Tillväxt

Mitos förekommer främst i områden av anläggningen kallas meristem, enligt pensionerad Harvard University biologiprofessorn John W. Kimball hemsida. Dessa snabbväxande regioner är på tips av stammar och rötter, där celler genomgår snabb mitos.

Fungera

Meristem tjäna anläggningen i flera viktiga sätt. Såsom noterats, tillåter konstant mitotisk aktivitet växter att växa snabbt. Meristem styr också differentiering, bildar blad, nya stjälkar och blommor. Denna speciella vävnad, som kallas noder, växer också snabbt på grund av mitos.

Groning

Mitos sker också snabbt under groning och tidig tillväxt av ett frö. Meristemvävnad differentierar i rot och skjuta meristem under bildning av utsädet. När utsädet bryter öppna dessa två poler börjar snabb tillväxt genom mitos, som börjar med roten. Enligt "Molecular Biology of the Cell" av Bruce Alberts, inträffar mitos var 12 timmar i vissa arter under groning.